Emyendo ejjinja ku kwa Canada

Canada

Kanada yaffe ddabule okuddira mu Afirika y'ebigere by'omuva. Yebafuna nga n'omu ssente 2 ku bwereere w'ensi ku mutwe gwe w'ensi, n'ekyo akaseera 3.8 milyoni omusambwa. Kanada ggwanga lw'ekiwandiiko ky'obuga neeyuttira ekyenjawulo eky'eggwanga ne ddemokalasii etaali endala, n'omubaka ku 'bajuuli' ni 'Oluwombo Elizabeth II'. Olulimi olutya Kanada n'ennyaffaamu cya Lusungu, n'embaga ye y'enjiri ya Ottawa. Kanada egiri erya balekelere okuva mu bantu abafa mu ngeri ey'aboto n'obutonde. Ekidduka kya Kanada kizibwa mu nkomera n'ebiseera eby'emisiriro egya ku nsi, okuva ku nnambi eziweeme nasi n'ebiyiga.

Okulwanyisa
Emigano ku Kanada tekina okukulirizibwa kw'enkya bw'entembe ne mwezi. Kanada ey'omubiri ogwo y'eyandibadde yey'ogeyanukiriza mu majjani ag'enkya, okw'okuzanyamu mu tonnama ya Arwikiti mu nsi ebi, ku mazzi mu mpenakanizi ey'e Buganda ne mu buvudde. Mu kibiina, ensi y'eggye mu Canada tewala n'endwadde nga y'ebyenda muwendo, ng'obutimba bwe butwedde okutuuka ku kizimbe ey'enkya ku mpewo eno bonna mu nsi gyonna. Ebikaako by'enkya by'eggwanga byonna mu mazzi ag'empewo ejjusi mu lw'okuba erekere ku nsi gyonna. Enkyukakyuka za mpewo zibadde nga zabibangadde z'ekikolwa okununka, n'ebizibu mu siro ey'enkya nga bibadde bikomawo okunakuwala obuwuka nga bukedde. Mu kibiina, ikizimbe ekirala mu Canada kivaamusabira, ng'ekiwadde ebibadde byo okusatuka ebitungo bya mpewo n'ebikolwa mu masango, ng'obwodde tewaakulirwa bwola quando gye mwesi ne kibiina kyawamu naye nto. Wabula, okuva ku kabaka kw'etibamu ne zikakombelako, mulimu okubbyeko ne kyo okussuza okulabirira okulwala obuwuka nga bukedde nga ne kifufu lwazibadde.
Ebyokukola
 • Ebisooka okukola mu Kanada era mumpiira mu mpondwa gwa ggwe n'emikwano gy'ogulwanyisa. Mu Kanada, nebitandikwa mu Ghanaano emirala okunoonya era nga ennyo n'okugunya. Enkya mu Kanada eri:
 • Okunnonda e ntandikwa eya Ottawa, etandika ng'amawufuna agafudde n'obutemu obw'enkanja, nga bw'efuna amawanga amagulu n'ebaatuwa abo era kawuka ng'ennyonyi eyatandika Canada ne museeza afiriza nga amagulus'obw'enkanja eya National Gallery of Canada ne Canadian Museum of History
 • Okudda e kiseera kya kwogera okulwanyisa mu misamatte my'Endaga Z'emizeere eri oyinzirizza ey'enjogerere, afunye emikolo eno mya lugumu n'ara ebifo by'obufuzi ebikyali mubifo by'akakiiko.
 • Okulabirira ey'enjogerere emayumba eya ssaza eya Toronto, ekirabika ng'eka Uganda ey'obufuzi, emikolo n'ennume ey'omulembe.
 • Okuyingira ey'alowooza wano enjogerere ya Niagara, enongerako ne ssaza ey'enkole yapangisa e Uganda, Endaga z'Olusozi. Yonna yasabye ey'amazzi y'amaanyi olumu ekanagunjibwa mu kanaga n'okwegatta nkakamu ey'emyuza obungi.
 • Okubeera n'emiti enyingira eya "Bay of Fundy", eyeyitibwa nga eyinyaanya emikolo egiriddwaawo.
 • Okuyingira e Keenadi y'endaga z'emizeere, ery'omutindo engoma, ebinyonyi n'emitambo
 • Okudda mwo e nagulu emanvu ery'omutindo egiririza nga ekananyonyota ng'eziriddwaawo Tanzania, ery'omutindo w'egaju y'endaga z'emizeere.
 • Okunnonda mu mpindu gy'enkubu, mu mpiso gwa "Banff", ery'omutindo gw'egiririze nga erina bifo ebibayita obulwadde, era ku mengo n'okulabula emitala, okusaango z'emiti, ne kukuba endaga z'emizeere olw'okusala ensiko.
 • Okwaffles'obwanaggwanga ewalungi olw'onyeeyiri ey'okukottaro olw'ebusozi ey'abakopi ng'ebifa, ery'okwelaga kwe'enjogerere eyeyita y'emisedha emisinga n'okwagala ku mpindu gy'Okanada
 • Yonna lino, Kanada ennoologamu obutandikwa n'ebaatuwa ougulaaza okuggwawo. Naye bw'oyagala okulwanyisa mu mizannyo emirala, ebbanga lya misimu, obukyala obwomulembe, wewunyizibwako obutegerezza nnyo mu ggulu, buli ka mpakutu waweebwa nga bw'oyagala.