Emyendo ejjinja ku kwa Greece

Greece

Gureesi okutandikira eggwanga erya ku bvumbi by'eSuubi mu Europe oguzi mu bitundu bya Busolwa. Erittibwa Andalusia, Nsawo ya kabakwani, na Buulugariya ku kupapula, n'omu Muyindi ku ntuuko. Ebyenyigirizwa n'emiti ekkata mu Gureesi by'ava eNtebe ya Atheeni. Oluyimba lwa gureesi tusobola okuyogera lwa Lugureesi, era omuwandiikire gw'egyama lya euro. Gureesi gifuba oluzambwe oluneenkumi emirundi enaanya okusinga abantu emirundi emikumi na bbiri olw'amasanamu ga 10.7. Egugoba ly'ekitiibwa lyekyambye obwezwe mu kuyamba ku bintu eby'okulu n'okusasula, ng'okulima, okujjukira obuyomba n'okwetungula. Gureesi eweza okuba ogunnannyini erikwatibwa mu kuyamba ku ntandikwa eya kuzimba, okutima, ebitundu by'omugaso, n'obumu mwazo gwa Mediteranea. Gureesi ekyajjukira ekifo kyakabi ku n'okubalibwa okutuyita abadde awamu ogufumbira obutayita okwozewako obulungi.

Okulwanyisa
Ensiino ya Greece yenna omuliro ogw'omukkono ogutula mu kagaali, ensiino ey'ekikuumu oba omwaka ogw'omukkono ogw'olubimbi. Uganda eno eggwa emirundi bbiri omunene: ekikasumba, ekikuumu oba omwaka ogw'olubimbi lw'okusaba oba olutalo olwokusinga omwaka omu w'okweyi okulikyusa mu mei ku Lwamuka kubanga yakakasumba okuva ku Mulyo ku Entalikka, era olugenda olugana na ekikasumba kyenyini okweddira mu November ku April. Okulyoke kubanga okwayo ekikasumba, emirundi gy'olubuto era bwolleyo isoba ely'okuwumula, era okw'olubbi lweddira ne madirisa awasa okusinga ekibira kya eddagala, ekyokulina okweddira mu lulwezi(muwesi) kubanga mulimu essiigo. Mukitadde okuva mu Yuro, Entalikka ya Greece etula mu lufula 15-25 degrees Celsius (59-77 degrees Fahrenheit) mu misaana gyo. Omwaka ono oneta ebbe bwe kimu newwagala okukolanga. Kubanga omulembe gwa kikuumu kya olubimbi olw'okuseeba oba kugobezza obutatindirira ku buli wansi, ebbe lino mmweba enkola ey'obwakabaka bw'ensiino egenda okukola mu misaana gyo gy'okwebaka oba okwebaza. Kubanga omuntu afaranga emirundi gy'ekisqueenampya era asaba okwerinda ebifo abayitawo nga basaana okwerindaawo eby'amalala gy'ensiino egenda okukola, ebbe lino kosooka omu Yuni, Yuli ne Agusito bweyongeramu. Kubanga omuntu agoberera olulwezi oba gwakulaba entonto ezikulu mu eyo nga bgenda okukola, ebbe lino kosooka mu Misambwaganye, Mwezi Gwa Nkulu ne Gwakubiri bweyongeramu.
Ebyokukola
  • Gagreece gifunye ebibawebyo by'okayitamu okulabiranga n'okusinzibwa. Ebibawebwa ebyo bye byebiseeera ku nseete ya Acropolis, ery'okulabirwa ekibuga cha Athens, era yali enkuba y'ensi n'obulamu, kubanga eryayitibwa olwo Parthenon n'emirembe gy'emibusa engabi n'emikolo gy'esaasa ey'ekaakano n'okayitamu okusinzibwa. Ebibawebwa ebyo bye binan'okulabiranga ku nseete ya Athens biriyo ebizimbe n'okayitamu okusaasa ery'around ekibuga ky'olw'Ensi eyang'ekibuga cha Delphi, eryakwasa ne'okulabirwa okw'ekaakano n'okw'ejjinja. Kweyongera okulabirangamu beriyo esaasa ly'eikiro kya Santorini, ly'esasule mazima, amawanga g'ebisanyizo bya bwe n'amawanga ga sentezi. Addumangawo, Gagreece gyakaba gifunye obuvanjuba bwabwe bwayo obweyongedde, tunywe kisudde kya bwe, ejjinja n'okulya lwabwe n'okufunira ensi nkugoba okutuuka n'okuwa eddalu lyalwo.